ALGEMENE VOORWAARDEN 

CONFORM AFSPRAKEN EN DIENSTLEVERINGEN

VAN SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF DE VRIES

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 OKTOBER 2021 ! Indien u oudere versies heeft liggen zijn deze niet meer geldig !